Tag Archives: thành phố biển

Thành phố biển 

Theo báo cáo HSBC Expat 2019, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào Top 10 quốc gia tốt nhất cho những người nước ngoài sống và làm việc trên thế giới, tăng đến 8 bậc so với năm trước. Cùng với xu hướng phát triển của xã hội, nhu cầu nâng cao mức sống của con người ngày một tăng cao, mong muốn được học tập, lao động và sinh sống ở một môi trường tốt nhất ngày càng được chú trọng.

 

Top 7 Thành phố đáng sống nhất Việt Nam

Theo báo cáo HSBC Expat 2019 vừa được HSBC công bố, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào Top 10 quốc gia tốt nhất cho những người nước ngoài sống và làm việc trên thế giới

Theo báo cáo HSBC Expat 2019, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào Top 10 quốc gia tốt nhất cho những người nước ngoài sống và làm việc trên thế giới, tăng đến 8 bậc so với năm trước. Cùng với xu hướng phát triển của xã hội, nhu cầu nâng cao mức sống của […]