Tag Archives: phường phước hòa

Thông tin tổng hợp phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT

Phú Mỹ là một thị xã thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nằm dọc theo quốc lộ 51, sông Thị Vải và có trung tâm hành chính đặt tại , bao gồm 5 phường và 5 xã, trong đó có phường Phước Hòa.

Tại phường Phước Hòa và Tân Phước có khu công nghiệp Cái Mép. Đây là một trong những khu công nghiệp kinh tế trọng điểm phía Nam và được Nhà nước tập trung tối đa nguồn lực đầu tư và xây dựng.

Bên cạnh đó, ở đây còn có Khu công nghiệp Phú Mỹ 3, là một trong những khu công nghiệp lớn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

 

Đơn vị hành chính của Thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Đơn vị hành chính của Thị xã Phú Mỹ (BRVT)

Phú Mỹ là một thị xã thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nằm dọc theo quốc lộ 51, sông Thị Vải và có trung tâm hành chính đặt tại phường Phú Mỹ Bà RIạ Vũng Tàu, bao gồm 5 phường và 5 xã. Ngày 18/5/2018 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ […]