Tag Archives: định giá bất động sản

Định giá Bất động sản

Định giá bất động sản giúp xác định giá của bất động sản cụ thể tại một thời điểm nhất định rõ ràng. Định giá đất đai hiện nay được phân chia thành định giá đất nhà nước và thẩm định giá đất theo thị trường dành cho các nhà đầu tư, mua bán chuyển nhượng đất tính theo giá thị trường.

Khi kinh doanh mua bán một mặt hàng nào đó, mọi người thường quan tâm tới giá cả bởi đây là yếu tố quan trọng, thậm chí chi phối quyết định mua hoặc bán của người đang có nhu cầu tham gia trao đổi trên thị trường. Trong mua bán, nhiều người vẫn lơ là khâu định giá bất động sản trước khi tiến hành giao dịch nên đôi khi mức giá thỏa thuận chưa sát với thị trường, gây thiệt hại về lợi ích cho các nhà đầu tư.

Giá cả bất động sản tuỳ thuộc một phần lớn vào quan hệ cung – cầu trên thị trường. Khi cầu lớn hơn cung, giá bất động sản thường bị đẩy cao lên; ngược lại, khi cầu thấp hơn cung, giá bất động sản có xu hướng giảm xuống.

 

5 Phương pháp thẩm định giá đất giúp nhà đầu tư tránh bẫy sốt ảo

Thẩm định giá chính xác giúp các nhà đầu tư tránh được nhiều tổn thất về mặt tiền bạc và cơ hội chi phí

Khi kinh doanh mua bán một mặt hàng nào đó, mọi người thường quan tâm tới giá cả bởi đây là yếu tố quan trọng, thậm chí chi phối quyết định mua hoặc bán của người đang có nhu cầu tham gia trao đổi trên thị trường. Trong mua bán bất động sản, nhiều người […]

5 Sai lầm khi đầu tư bất động sản

Xác định đúng thị trường tiềm năng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc đầu tư bất động sản

Đầu tư bất động sản luôn tồn tại hai yếu tố là lợi nhuận cao và rủi ro nhiều. Chỉ khi hiểu rõ và tránh những kỳ vọng vượt xa thực tế thì nhà đầu tư mới thực sự thành công. Đầu tư bất động sản không chỉ nhìn vào giá Mỗi nhà đầu tư […]